Studený vrch

Kód lokality
424
Přírodní lesní oblast
Lužická pískovcová vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Studený vrch
VZCHÚ
CHKO Lužické hory
Kraj
Ústecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
26.23
Výměra (ha) - nelesní část lokality
12.74
Výměra (ha) - celkem
113.30
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n
Samovolný vývoj - cíl - les přírodě blízký
n