Krkonošský NP - Obří důl

Kód lokality
42013
Přírodní lesní oblast
Krkonoše
Kategorie
zóna národního parku
Název
Krkonošský NP - Obří důl
VZCHÚ
KRNAP
Kraj
Královéhradecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
305.28
Výměra (ha) - les přírodní
41.31
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
357.20
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0