Krkonošský NP - Malá Mumlava

Kód lokality
42011
Přírodní lesní oblast
Krkonoše
Kategorie
zóna národního parku
Název
Krkonošský NP - Malá Mumlava
VZCHÚ
KRNAP
Kraj
Liberecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
52.48
Výměra (ha) - les přírodní
54.31
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
106.79
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0