Krkonošský NP - Čertovo návrší

Kód lokality
42003
Přírodní lesní oblast
Krkonoše
Kategorie
zóna národního parku
Název
Krkonošský NP - Čertovo návrší
VZCHÚ
KRNAP
Kraj
Královéhradecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
214.44
Výměra (ha) - les přírodní
22.19
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
236.63
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0