Krkonošský NP - Bažinky

Kód lokality
42001
Přírodní lesní oblast
Krkonoše
Kategorie
zóna národního parku
Název
Krkonošský NP - Bažinky
VZCHÚ
KRNAP
Kraj
Liberecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
39.75
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
39.75
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0