NP Podyjí (OP) - Onšovský potok

Kód lokality
41017
Přírodní lesní oblast
Předhoří Českomoravské vrchoviny
Kategorie
ochranné pásmo národního parku
Název
NP Podyjí (OP) - Onšovský potok
VZCHÚ
NP Podyjí - ochr.pásmo
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
11.31
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0