NP Podyjí (OP) - Pod serpentinami

Kód lokality
41016
Přírodní lesní oblast
Předhoří Českomoravské vrchoviny
Kategorie
ochranné pásmo národního parku
Název
NP Podyjí (OP) - Pod serpentinami
VZCHÚ
NP Podyjí - ochr.pásmo
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
9.67
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0