NP Podyjí - Lipina

Kód lokality
41008
Přírodní lesní oblast
Předhoří Českomoravské vrchoviny
Kategorie
zóna národního parku
Název
NP Podyjí - Lipina
VZCHÚ
NP Podyjí
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
20.38
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
20.38
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0