Salajka

Kód lokality
382
Přírodní lesní oblast
Moravskoslezské Beskydy
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Salajka
VZCHÚ
CHKO Beskydy
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
18.07
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
4.80
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
22.87
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1925
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0