Rukávečská obora

Kód lokality
376
Přírodní lesní oblast
Středočeská pahorkatina
Kategorie
přírodní památka
Název
Rukávečská obora
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
1.25
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
7.13
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1979
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a