Razula

Kód lokality
369
Přírodní lesní oblast
Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Razula
VZCHÚ
CHKO Beskydy
Kraj
Zlínský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
22.77
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
22.77
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1935
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0