Rašeliniště Jizerky

Kód lokality
365
Přírodní lesní oblast
Jizerské hory a Ještěd
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Rašeliniště Jizerky
VZCHÚ
CHKO Jizerské hory
Kraj
Liberecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
20.93
Výměra (ha) - celkem
114.52
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n