Ranšpurk

Kód lokality
362
Přírodní lesní oblast
Jihomoravské úvaly
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Ranšpurk
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
21.75
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
21.75
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1931
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a