Pulčín-Hradisko

Kód lokality
350
Přírodní lesní oblast
Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Pulčín-Hradisko
VZCHÚ
CHKO Beskydy
Kraj
Zlínský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
18.57
Výměra (ha) - nelesní část lokality
7.73
Výměra (ha) - celkem
70.39
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n