Polom

Kód lokality
333
Přírodní lesní oblast
Českomoravská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Polom
VZCHÚ
CHKO Železné hory
Kraj
Pardubický
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
4.38
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
20.24
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n