Polanský les

Kód lokality
330
Přírodní lesní oblast
Podbeskydská pahorkatina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Polanský les
VZCHÚ
CHKO Poodří / Poodří PLA
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
1.46
Výměra (ha) - nelesní část lokality
4.93
Výměra (ha) - celkem
63.45
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1972
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a