Palkovické hůrky

Kód lokality
297
Přírodní lesní oblast
Podbeskydská pahorkatina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Palkovické hůrky
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
6.27
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
36.58
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n