Vývěry Punkvy

Kód lokality
290
Přírodní lesní oblast
Drahanská vrchovina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Vývěry Punkvy
VZCHÚ
CHKO Moravský kras
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
51.11
Výměra (ha) - les přírodní
15.22
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
286.82
Výměra (ha) - nelesní část lokality
38.47
Výměra (ha) - celkem
555.08
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n