Oheb

Kód lokality
288
Přírodní lesní oblast
Českomoravská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Oheb
VZCHÚ
CHKO Železné hory
Kraj
Pardubický
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
14.31
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
27.84
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1990
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a