Na hranicích

Kód lokality
257
Přírodní lesní oblast
Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Na hranicích
VZCHÚ
CHKO Český ráj
Kraj
Liberecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
2.97
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
3.50
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0