Getsemanka I. a II.

Kód lokality
2499
Přírodní lesní oblast
Brdská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Getsemanka I. a II.
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
6.34
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
16.91
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
25.12
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1945
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1965
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a