Dvorčák

Kód lokality
2491
Přírodní lesní oblast
Kelečská pahorkatina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Dvorčák
Kraj
Olomoucký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.81
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
17.20
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n