Drbákov - Albertovy skály

Kód lokality
2484
Přírodní lesní oblast
Středočeská pahorkatina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Drbákov - Albertovy skály
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
35.94
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
62.76
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1935
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a