Dětanský chlum

Kód lokality
2474
Přírodní lesní oblast
Doupovské hory
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Dětanský chlum
Kraj
Ústecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
9.48
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
34.66
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1975
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a