Dářko

Kód lokality
2473
Přírodní lesní oblast
Českomoravská vrchovina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Dářko
VZCHÚ
CHKO Žďárské vrchy
Kraj
Vysočina
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
64.07
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
64.07
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1933
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0