Černý důl

Kód lokality
2456
Přírodní lesní oblast
Orlické hory
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Černý důl
VZCHÚ
CHKO Orlické hory
Kraj
Královéhradecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
4.45
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
27.21
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1970
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n