Cahnov-Soutok

Kód lokality
2443
Přírodní lesní oblast
Jihomoravské úvaly
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Cahnov-Soutok
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
17.57
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
17.57
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1931
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0