Buky u Vysokého Chvojna

Kód lokality
2441
Přírodní lesní oblast
Polabí
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Buky u Vysokého Chvojna
Kraj
Pardubický
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
19.30
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
29.48
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n