Mionší

Kód lokality
244
Přírodní lesní oblast
Moravskoslezské Beskydy
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Mionší
VZCHÚ
CHKO Beskydy
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
131.01
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
13.99
Výměra (ha) - celkem
166.97
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1935
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0