Březina

Kód lokality
2432
Přírodní lesní oblast
České středohoří
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Březina
VZCHÚ
CHKO České středohoří
Kraj
Ústecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
5.22
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
11.97
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0