Břehyně-Pecopala

Kód lokality
2431
Přírodní lesní oblast
Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Břehyně-Pecopala
Kraj
Liberecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
783.36
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
973.76
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1985
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a