Boubínský prales

Kód lokality
2424
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Boubínský prales
VZCHÚ
CHKO Šumava
Kraj
Jihočeský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
46.13
Výměra (ha) - les přírodní
31.06
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
552.46
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
685.87
Samovolný vývoj od (les původní)
1995
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1995
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1995