Milešovka

Kód lokality
242
Přírodní lesní oblast
České středohoří
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Milešovka
VZCHÚ
CHKO České středohoří
Kraj
Ústecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
5.71
Výměra (ha) - nelesní část lokality
2.50
Výměra (ha) - celkem
62.80
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1975
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a