Bělyšov

Kód lokality
2412
Přírodní lesní oblast
Západočeská pahorkatina
Kategorie
přírodní rezervace / Nature reserve
Název
Bělyšov
Kraj
Plzeňský / Plzeň Region
Výzkum
hodnocení přirozenosti / naturalness assessment
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
13.36
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
13.36
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1955
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0