Bělč

Kód lokality
2411
Přírodní lesní oblast
Západočeská pahorkatina
Kategorie
přírodní rezervace / Nature reserve
Název
Bělč
Kraj
Plzeňský / Plzeň Region
Výzkum
hodnocení přirozenosti / naturalness assessment
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
12.52
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
12.52
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1965
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0