Adršpašsko-teplické skály

Kód lokality
2401
Přírodní lesní oblast
Sudetské mezihoří
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Adršpašsko-teplické skály
VZCHÚ
CHKO Broumovsko
Kraj
Královéhradecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
1573.32
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
1712.01
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1990
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a