Medník

Kód lokality
240
Přírodní lesní oblast
Středočeská pahorkatina
Kategorie
národní přírodní památka
Název
Medník
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
20.03
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
31.64
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1945
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a