Malý Smrk

Kód lokality
2272
Přírodní lesní oblast
Moravskoslezské Beskydy
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Malý Smrk
VZCHÚ
CHKO Beskydy
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
16.98
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
66.70
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
104.72
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
2004
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
2004
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a