Bartošovický luh

Kód lokality
2237
Přírodní lesní oblast
Podbeskydská pahorkatina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Bartošovický luh
VZCHÚ
CHKO Poodří
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
41.26
Výměra (ha) - nelesní část lokality
241.25
Výměra (ha) - celkem
290.92
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n