Kostelecké bory

Kód lokality
2230
Přírodní lesní oblast
Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Kostelecké bory
VZCHÚ
CHKO Kokořínsko
Kraj
Liberecký
Výzkum
monitoring (metodika statistické inventarizace)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
51.42
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.62
Výměra (ha) - celkem
52.04
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
2003
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0