Lichnice - Kaňkovy hory (Lovětínská rokle)

Kód lokality
211
Přírodní lesní oblast
Českomoravská vrchovina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Lichnice - Kaňkovy hory (Lovětínská rokle)
VZCHÚ
CHKO Železné hory
Kraj
Pardubický
Výzkum
monitoring (metodika statistické inventarizace)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
335.86
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
375.35
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
2007
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a