Čerchovské hvozdy

Kód lokality
2088
Přírodní lesní oblast
Český les
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Čerchovské hvozdy
VZCHÚ
CHKO Český les
Kraj
Plzeňský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
170.08
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
170.08
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
2001
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0