Vachalka

Kód lokality
2075
Přírodní lesní oblast
Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky
Kategorie
přírodní památka
Název
Vachalka
VZCHÚ
CHKO Beskydy
Kraj
Zlínský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
7.81
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.62
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
8.42
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1985
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0