Čerňavina

Kód lokality
2063
Přírodní lesní oblast
Moravskoslezské Beskydy
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Čerňavina
VZCHÚ
CHKO Beskydy
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti / naturalness assessment
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
52.48
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
61.18
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0