Velký Polom

Kód lokality
2060
Přírodní lesní oblast
Moravskoslezské Beskydy
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Velký Polom
VZCHÚ
CHKO Beskydy
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
60.72
Výměra (ha) - nelesní část lokality
1.11
Výměra (ha) - celkem
74.91
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n