Klenov

Kód lokality
2047
Přírodní lesní oblast
Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Klenov
Kraj
Zlínský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
9.78
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
15.12
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1999
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a