Kuchyňka

Kód lokality
200
Přírodní lesní oblast
Brdská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Kuchyňka
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
7.67
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
21.59
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1935
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a