Sněžná kotlina

Kód lokality
1952
Přírodní lesní oblast
Hrubý Jeseník
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Sněžná kotlina
VZCHÚ
CHKO Jeseníky
Kraj
Olomoucký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
21.51
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
21.51
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1998
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n