Kotvice

Kód lokality
190
Přírodní lesní oblast
Podbeskydská pahorkatina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Kotvice
VZCHÚ
CHKO Poodří
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
11.69
Výměra (ha) - nelesní část lokality
83.76
Výměra (ha) - celkem
107.98
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0