Peklo u Nového Města nad Metují

Kód lokality
1895
Přírodní lesní oblast
Předhoří Orlických hor
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Peklo u Nového Města nad Metují
Kraj
Královéhradecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
5.19
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
255.67
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
329.37
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1970
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1990
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
č